Pollen varierer ikke bare i arter, men også i styrke og område.

Nogle pollen har større nyse-effekt end andre

 

Der er pollen - og der er pollen, som forskere fra hele Europa har opdaget, efter at have undersøgt pollen fra de tre vigtigste udløsende faktorer for høfeber i Europa: birk, græs og oliven.

Forskellige mennesker kan have meget forskellige allergiske reaktioner over for en bestemt type pollen, men allergiudløsningen af pollen varierer også. Afhængig af årstiden og region, producerer pollen forskellige mængder protein forbindelser, der i sidste ende har ansvaret for den allergiske immunreaktion.

Fra Finland til Italien og fra Spanien til Litauen har 13 forskningsinstitutter fra elleve europæiske lande deltaget i denne tre-årige Hialine-undersøgelse.

Hialine står for Health Impacts of Airborne Allergen Information Network.

Formålet var at studere de tre vigtigste årsager til høfeber i Europa, dvs pollen (kønsceller) af birketræer, græs og olivenplanter. Syge udvikler allergiske symptomer, når de kommer i kontakt med allergen som de er overfølsomme over for. Indtil nu har den eneste måde at fastslå, hvor alvorligt patienter vil blive påvirket været ved at måle luftbåren pollen-koncentrationen.

Store variationer i proteinniveau

Men denne metode giver meget lidt indikation af, hvor aggressive pollen er. Afhængig af deres niveau af modning, producerer de forskellige plantearter ikke bare forskellige allergener, men antallet af allergifremkaldende proteiner varierer også.

Forskerne var derfor ivrige efter at finde forbindelsen mellem pollen og mængden af frigivne allergener. De fokuserede på de vigtigste allergen fundet i hver af de tre plantearter: Bet v 1 (birk), Phl p 5 (græs) og Ole e 1 (oliven). De opdagede, at pollenantallet hænger tæt sammen med antallet af frigivne allergener.

Imidlertid bemærkede de nogle slående forskelle på bestemte dage og bestemte målestationer, som undersøgelsen direktør Jeroen Buters forklarer:.

"Det allergiske potentiale varierede med en faktor 10 med andre ord blev op til ti gange flere allergener udløst på 'intense' dage end på andre tidspunkter."

Ved at sammenligne niveauerne i de forskellige måleinstrumenter rundt om i Europa, bemærkede forskerne de største udsving i græspollen. Med syv gange antallet af PHL p 5 allergener, var græs pollen i Frankrig betydeligt mere aggressive end i Portugal.

Afstand ikke afgørende

Birkepollen viste derimod mindre variationer. Interessant nok syntes geografisk afstand at have spillet en mindre rolle: På to oliven-målestationer, der lå kun 400 kilometer fra hinanden, observerede forskerne, at allergenniveauet fire gange større det ene sted.

Vejret havde også indflydelses som Buters forklarer:

"Ved målestation i Portugal, fandt vi en høj koncentration af Ole e 1 allergen, selvom der næsten ingen luftbåren pollen var i Portugal på det tidspunkt. Vi lavede nogle meteorologiske beregninger og konkluderede, at allergenet var blæst ind fra Spanien, hvor pollen har en betydeligt højere allergisk potentiale."

Ifølge undersøgelsens resultater, vil måling af allergener være mere nyttige for allergikere end at forudsige pollentallet.

"Ved at kombinere allergenmålinger, prognoser over luftbårne pollen og vejrdata, kan vi markant forbedre de allergimodeller, der bruges idag."

Del denne artikel med dine venner
Hvad synes du?