Sådan kan du mindske gener ved hedeture

 

Hedeture i overgangsalderen kan være ubehagelige. Men hvor ubehagelige de er, handler i høj grad om, hvordan vi forholder os til dem. Og til os selv generelt.

Og den gode nyhed er, at det giver stor positiv effekt, hvis bare vi lærer os at være lidt rare og overbærende overfor os selv.

En undersøgelse foretage blandt 206 kvinder viser, at hvis vi i det hele taget er gode til at tackle livets problemer og passe godt på os selv, så vil vi have en tendens til at opfatte hedeturene som en mindre gene, der ikke skal have lov til at ødelægge vores gode humør og velbefindende.

75 pct. af alle midaldrende kvinder lider af hedeture og nattesved når de kommer i overgangsalderen, hvilket både kan ødelægge søvnen og påvirke arbejdslivet såvel som humøret.

Men graden af gener afhænger ikke bare af, hvor fysisk hårdt ramt man er.

Lydia Brown, der er doktor i psykologi ved Melbourne School of Psychological Sciences på University of Melbourne i Australien, og hendes forskerkollegaer har publiceret deres resultater i onlinetidsskriftet Maturitas.

De satte sig for at analysere, hvordan ens personlige karakter, som f.eks. hvordan man bekæmper dårligt humør, kan dæmpe symptomerne på overgangsalder og mindske betydningen for ens dagligdag.

De kategoriserede forsøgspersonerne efter om de f.eks. havde evnen til være gode ved sig selv, frem for at være selvfordømmende. Og de skelnede mellem kvinderne, alt efter om de følte sig som en del af en sammenhæng frem for at have en oplevelse af at være isoleret. Ligesom forsøgspersonerne blev vurderet ud fra, om de var ’mindful’ i stedet for at være optagede af deres egen personlige svaghed og manglende perfektion.

Påvirker arbejdet

Havde personerne de menneskelige evner, oplevede de også mindre flovhed, færre fejl ved sig selv og mindre afvisning fra omgivelserne. Og forskerne ønskede at afgøre, om det kunne påvirke generne ved overgangsalderen.

Forskerne bad 1450 kvinder i alderen fra 40 til 60 år, som de i forvejen havde undersøgt i et studie om mental sundhed, om at svare på et stort spørgeskema om bl.a. graden af hedeture og den nattesved de oplevede, ligesom de blev spurgt om, hvor meget det påvirkede deres arbejde, deres sociale liv, søvnen, sexlivet og deres evne til at koncentrere sig. Samtidig blev de spurgt ind til deres evner til at ’være rar ved sig selv’ i stedet for at være hård og fordømmende overfor egne evner og væremåde.

Forskerne udvalgte 206 kvinder, som fortalte detaljeret om hedeture og nattesved. Deres gennemsnitsalder var 53 år og 71.8 pct. af dem var igennem overgangsalderen.

Som forskerne havde gættet, var der signifikant færre dagligdags gener hos de kvinder, der havde en mere venlig og overbærende holdning til sig selv. Og forskerne konkluderer, at netop den ’venlige holdning’ til én selv, kan give de psykologiske ressourcer, der skal til for at man kan håndtere de udfordringer, der følger med denne periode i livet.

I modsætning hertil oplever kvinder, der slår sig selv oveni i hovedet med selvbebrejdelser som f.eks. ”hvor er jeg dum, at jeg føler på denne her måde” og som tror, at de er de eneste i verdenen, der har det så skidt med deres hedeturen, faktisk, at deres hedeture er en stor forhindring i deres liv.

”Dette studie bidrager til vores forståelse af de individuelle oplevelser af gener ved overgangsalderen sat i forbindelse med, hvordan kvinder opfatter sig selv, specielt i forhold til, hvor rar hun er ved sig selv,” siger forfatterne.

De nævner, at da det kan indlæres at være rarere og mere overbærende overfor sig selv, så er forskningsresultaterne relevante og brugbare i forbindelse med håndteringen af symptomer ved overgangsalderen.

Del denne artikel med dine venner
Hvad synes du?