begynder du først at hoppe med på omgivelsernes opfattelse af din alder, risikerer du faktisk at blive ramt af aldersproblemer.

Aldersfordomme svækker din hukommelse

 

Omgivelsernes opfattelse af, hvordan du ændrer dig med alderen, kan påvirke dine evner negativt.

Og fordomme og stereotype opfattelser f.eks. om, at vi bliver dårlige til at huske, kan være skadende og ligefrem selvforstærkende.

En undersøgelse, der er offentliggjort i tidsskriftet Psychological Science, viser, at stereotype og negative holdninger til mennesker i en bestemt aldersgruppe, får de samme mennesker til at opleve sig selv netop som fordommene siger.

Men det har dog heldigvis også vist sig, at hvis man motiveres på en bestemt måde, så kan man ligefrem gå mod strømmen og bevise, at fordommene er forkerte.

Folk, der opfattes som f.eks. glemsomme og senile, har det med at opleve sig selv som handicappede og med at præstere dårligere i forhold til deres potentiale. På den måde bekræfter de den negative opfattelse, som de til at begynde med selv var bekymrede for.

Resultaterne peger på, hvor vigtigt det er for ældre selv og for sundhedspersonale, at være opmærksomme på, hvordan synet på alderdom kan påvirke f.eks. hukommelsen.

”Ældre skal passe på med at gå ind i negative opfattelser af alderdom. Hvis de hænger sig for meget i hver en episode, hvor hukommelsen har svigtet, så kan det faktisk gøre deres problem værre,” siger Sarah Barber, der forsker ved USC Davis School og som er leder af denne undersøgelse.

Gælder også omvendt

Men ifølge studiet er der en måde at undgå problemet.

”Ingen har endnu undersøgt muligheden for, at truslerne ved den selvforstærkende mekanisme varierer alt efter alder og motivation,” siger Sarah Barber.

Sammen med Mara Marther, der er professor i alderdomssygdomme, gennemførte hun to forsøg, hvor voksne i alderen fra 59 til 79 gennemførte en hukommelsestest.

Nogle af deltagerne blev inden bedt om at læse nogle snyde-artikler om hukommelsestab i alderdommen. Andre deltagere læste ikke artiklerne.

Og forskerne arrangerede det sådan, at halvdelen af deltagerne fik en økonomisk belønning for hvert ord, de huskede, mens den anden halvdel tabte penge for hvert ord de glemte.

I tidligere tests har det vist sig, at 70 pct. af en gruppe ældre kunne diagnosticeres med symptomer på demens, da de blev undersøgt efter at være stødt på negative påvirkninger fra omgivelserne. Sammenlignet gælder det kun for 14 pct., når de f.eks. ikke har læst artikler om hukommelsestab og alderdom.

Men den seneste forskning viser også helt modsat, at påvirkninger udefra faktisk kan øge hukommelses evnerne, hvis det sker på bestemte måder.

Risiko for at miste penge hjælper

For forsøgspersoner, der havde noget at vinde, viste det sig, at konfrontation med negative stereotyper om deres hukommelse faktisk betød, at de var ringere til at huske. De scorede 20 pct. ringere end personer, som ikke blev udsat for den negative påvirkning.

Men da testen omhandlede muligheden for at forebygge hukommelsestab med indbygget risiko for at tabe penge, var resultaterne omvendte: Deltagere, der blev mindet om de negative stereotyper om alder og hukommelse, scorede faktisk bedre, end dem, der ikke var udsat for den samme påvirkning.

”Stereotyp opfattelse er som regel opfattet som noget negativt, og det er dokumenteret, at det kan få ældre til at huske dårligere. Men vores forsøg viser, at disse negative opfattelser, også kan gavne ældres hukommelse, hvis det samtidig handler om at undgå at miste penge,” siger Barber.

Det tyder på, at ældre reagerer på stereotype opfattelser af dem ved at ændre deres motivation og fokusere mere på at undgå fejl. Og forskerne mener, de har dokumenteret, at det vil være nemt at ændre konsekvenserne af de negative påvirkninger man får i forbindelse med at blive ældre.

Del denne artikel med dine venner
Hvad synes du?