Fokuserer du for meget på dine smerter. Du kan få en bedre livskvalitet med livstilsændringer og forskellige teknikker, der enten reducerer eller flytter fokus fra dine smerter.Fokuserer du for meget på dine smerter. Du kan få en bedre livskvalitet med livstilsændringer og forskellige teknikker, der enten reducerer eller flytter fokus fra dine smerter.

Ti tips til at leve med kroniske smerter

10. Smertestatistik

Man skal ganske vist passe på ikke at fokusere på sine smerter, men det kan hjælpe både dig selv og din læges forståelse af dine smerter, hvis du  fører smertedagbog.

Hvornår kommer de og hvor stærke er smerterne. Der findes forskellige smerteskalaer, men eksempelvis kan du vurdere den fra 1-10 hver dag. Aftal det med din læge. Skriv også ned hvad du har lavet i løbet af dagen, der kan have påvirket smerter. Det kan være kost, motion, særlige bevægelser, steder du har været eller stoffer du har været i kontakt med. Det kan altsammen give din læge en større forståelse af hvordan dine smerter påvirker din hverdag.

Del denne artikel med dine venner
Hvad synes du?