Fokuserer du for meget på dine smerter. Du kan få en bedre livskvalitet med livstilsændringer og forskellige teknikker, der enten reducerer eller flytter fokus fra dine smerter.Fokuserer du for meget på dine smerter. Du kan få en bedre livskvalitet med livstilsændringer og forskellige teknikker, der enten reducerer eller flytter fokus fra dine smerter.

Ti tips til at leve med kroniske smerter

2. Begræns alkohol-forbruget

Alkohol er en typisk årsag til søvnproblemer, der i forvejen er et problem for personer med kroniske smerter. I sig selv er der ikke undersøgelser, der tydeligt peger på at alkohol forværrer smerterne - nogle undersøgelser tyder på at rødvin kan hjælpe på virkningen af opioider, men det skyldes ikke alkoholen, men antioxidanter, så man kan ligeså godt drikke en alkoholfri rødvin.

I almindelighed skal man dog være forsigtig med at blande medicin og alkohol, da alkohol kan forstærke virkningen af medicinen, så man risikerer en overdosis. Der er desuden heller ikke nogen undersøgelser, der viser at alkohol kan dæmpe smerter. Til gengæld forstærker alkohol angst og depression, som smerteramte ofte også lider af. Så konklusionen må være at man skal drikke mådeligt, hvis man skal drikke.

Del denne artikel med dine venner
Hvad synes du?