Det gode kolesterol kan være dødeligt

Mennesker med ekstremt høje niveauer af det såkaldt gode HDL-kolesterol i blodet har over 65 procent højere dødelighed end mennesker med et almindeligt HDL-niveau. 

 

Det viser en ny iverraskende undersøgelse fra Købenahvns Universitet, der går stik imod den gængse opfattelse af sammenhængen mellem godt og dårligt kolesterol.

Det har i mange år været gængs viden, at jo mere af det gode kolesterol, man har i blodet, jo bedre. Men måske er det gode kolesterol, der også kaldes HDL, ikke så godt, som vi går og tror.

Resultaterne i et nyt studie fra Københavns Universitet går i hvert fald stik imod antagelsen om, at meget HDL i blodet kun er godt. Forskerne viser nemlig, at mennesker med ekstremt høje niveauer af det gode kolesterol har højere dødelighed end mennesker med almindelige niveauer. For mænd med ekstremt høje niveauer var denne dødelighed 106 procent højere end normalgruppen. For kvinder med ekstremt høje niveauer var dødeligheden 68 procent højere.

”Dette resultat ændrer radikalt på, hvordan vi forstår det såkaldt ”herlige” kolesterol. Læger som jeg selv har været vant til at sige tillykke til de patienter, der havde et meget højt niveau af HDL i blodet. Men det skal vi jo ikke længere, for der er en markant overdødelighed, som vi kan vise i dette studie,” siger en af forfatterne til studiet, Børge Nordestgaard, professor på Institut for Klinisk Medicin.

Data fra over 10.000 dødsfald

Forskerne har regnet på data for 116.000 personer fra Østerbro-undersøgelsen og Herlev-Østerbro-undersøgelsen og sammenkørt med data om dødsfald fra CPR-registeret. De har fulgt personerne i gennemsnitligt 6 år, og de har taget udgangspunkt i lidt over 10.500 dødsfald.

Ud fra disse dødsfald samt helbredsoplysninger om personerne kunne forskerne regne dødeligheden ud. Her viste det sig, at mænd med et ekstremt højt niveau af HDL i blodet havde en 106 procent højere dødelighed end mænd med et normalt HDL-niveau. Hos kvinderne havde de med et ekstremt højt niveau af HDL 68 procent højere dødelighed end normalgruppen. Derudover havde mænd i den næste gruppe med meget høje niveauer også 36 procent højere dødelighed.

0,4 procent af mændene og 0,3 procent af kvinderne i undersøgelsen havde et ekstremt højt niveau af HDL i blodet, og derudover havde 1,9 procent af mændene meget højt niveau.

Mindst dødelighed i mellemniveauet

Studiet finder også en stor overdødelighed for mennesker med ekstremt lave niveauer af HDL i blodet. Den laveste dødelighed havde de folk, som havde et mellemniveau af HDL i blodet. For mænd var dette niveau 1,9 mmol/L. For kvinder var det 2,4 mmol/L.

Tidligere har amerikanske undersøgelser vist lignende sammenhænge med det gode kolesterol og overdødelighed blandt specifikke befolkningsgrupper, men det er første gang, man påviser overdødeligheden i den almindelige befolkning.

Kig hellere på LDL og triglycerider

Fremadrettet håber professor Børge Nordestgaard, der også arbejder som overlæge på Klinisk Biokemisk Afdeling på Herlev og Gentofte Hospital, at resultaterne kan ændre vores opfattelse af HDL.

”Det ser ud til, at vi både i forskningen, på hospitalerne og hos den praktiserende læge skal fjerne fokus fra HDL som en vigtig sundhedsindikator. Det er de mindste lipoproteiner i blodet, og i stedet skal vi måske undersøge nogle af de større."

For eksempel er det nok bedre indikatorer for sundheden at kigge på triglyceridniveauet i blodet og det såkaldt dårlige LDL-kolesterol, forklarer han.

Det nye studie undersøger den statistiske sammenhæng mellem dødelighed og HDL-niveauer. Derfor kan det ikke forklare, hvorfor mennesker med ekstremt høje og lave HDL-niveauer har højere dødelighed.

Del denne artikel med dine venner
Hvad synes du?