Derfor har kvinder en bedre lugtesans

 

Alle mennesker har forskellig evne til at opfatte dufte, men kvinder har i flere forsøg vist sig at have en generelt bedre lugtesans, som forskere mener at have fundet en forklaring på.

Mens mænd ofte kun kan lugte forskel på en frikadelle og en pizza, så har kvinder jo en meget større fornøjelse af velduftende olier, krydderier og blomster.

Kønsforskelle i evnen til at skelne lugte kan spille en rolle for forskellig social adfærd og kan være forbundet med en opfattelse af lugt, som er naturligt knyttet til associerede erfaringer og følelser.

Derfor har nogle foreslået at kvinders overlegne lugtesans er kognitiv eller følelsesmæssig i stedet for noget de opfatter.

Tidligere undersøgelser af de biologiske årsager til kvinders større lugtesans har brugt billeddiagnostiske metoder, der tillader grove målinger af hjernens strukturer. Resultaterne af disse undersøgelser har været kontroversielle, fordi de ikke besvarer om forskelle i lugtesansen har biologiske rødder, eller om de et simpelt biprodukt af sociale og kognitive forskelle mellem kønnene.

Men en ny metode - isotropisk fractionator - der er udviklet af en gruppe forskere ved Federal University of Rio de Janeiro, måler det absolutte antal af celler i en given hjernestruktur som lugtekolben, der er det første område af hjernen, som modtager duftinformation fra næseborene.

Ved hjælp af denne teknik har en gruppe af forskere anført af professor Roberto Lent fra Institut for Biomedicinsk Institut endelig fundet biologiske beviser i hjernerne hos mænd og kvinder, der kan forklare forskellen på lugtesansen mellem kønnene.

Talte døde hjerneceller

Gruppen undersøgte hjerner hos syv døde mænd og 11 døde kvinder, der alle var over 55 år, da de døde. Alle var neurologisk sunde og ingen arbejdede i erhverv, der kræver ekstraordinær lugtesans - som eksempelvis kaffe-smagning eller professionel madlavning.

Ved beregning af antallet af celler i lugtekolben hos de døde opdagede forskerne, at kvinder har gennemsnitligt 43 procent flere celler end mænd i denne hjernestruktur. ved optælling af neuroner nåede forskellen helt op på næsten 50 procent flere hos kvinder end hos mænd.

Spørgsmålet er, om dette højere celletal er forklaringen på forskellen i duftfølsomheden mellem kønnene.

"Generelt hænger større hjerner med et større antal neuroner sammen med den funktionelle kompleksitet i disse hjerner. Således giver det mening at tro, at flere neuroner i de kvindelige lugtekolber ville give kvinder en højere følsomhed over for dufte," siger professor Lent, der har fået undersøgelsen offentliggjort i tidsskriftet PLoS ONE.

Det faktum, at vi kun får tilført få ekstra hjerneceller gennem livet, tyder på, at kvinder allerede er født med disse ekstra celler.

Men hvorfor har kvinders hjerner denne indbyggede fordel? Hvilke mekanismer er ansvarlige for det højere antal celler i deres lugtekolbe?

Nogle mener, at denne forhøjede lugtesans er afgørende for reproduktiv adfærd som at sikre partilhørsforhold og genkendelse af børn.

Hvis det er rigtigt, så er kvinders overlegne lugtesans en væsentlig egenskab, der er blevet nedarvet og derefter fastholdt gennem hele evolution.

Del denne artikel med dine venner
Hvad synes du?