Er du stresset, så skulle du måske overveje at blive chef. Jo mere magt og indflydelse, man har på sit job, jo mindre stresset er man.Er du stresset, så skulle du måske overveje at blive chef. Jo mere magt og indflydelse, man har på sit job, jo mindre stresset er man.

Derfor er du mere stresset end dine chefer

Jo lavere du står på rangstigen, jo større er din risiko for at få stress, viser en ny undersøgelse, der afslører hvorfor dine chefer er mindre stressede end dig.

 

Det er en udbredt opfattelse, at chefer er allermest udsat for stress. De arbejder meget og har et stort ansvar. Men et ny studie viser, at måske er din chef slet ikke så stresset, som man skulle tro.

Chefen sidder nemlig ’bag rattet’ i sit arbejdsliv. Det gør mange menige medarbejdere ikke. Og det kan være afgørende.

En ny amerikansk undersøgelse har vist, at chefer faktisk beretter om mindre uro og stress end ikke-chefer. Og undersøgelsen tyder på, at årsagen er, at de har en følelse af mere kontrol over eget arbejde, end underordnede har.

Hvis man føler, man selv har kontrol over situationen, hjælper det helt klart mod følelsen af stress.

I undersøgelsen udfyldte 65 almindeligt ansatte og 148 chefer et spørgeskema om deres uro og angst. Forskerne målte også deres niveauer af stresshormonet kortisol.

Generelt, havde lederne lavere niveau af kortisol og mindre uro end dem, som ikke havde noget ledelsesansvar. Jo mere magtfuld position, des lavere niveau af kortisol og uro!

"Ikke alene er ledere mindre stressede end ikke-ledere, men mere magtfulde, højere rangerende ledere er mindre stressede end mellemledere," siger Dr. Gary Sherman, der har været medforfatter på artiklen, som nyligt er offentliggjort i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Selvfølgelig er det meget muligt, at årsag og virkning er omvendt - at nogle mennesker bliver ledere, fordi de har en evne til at isolere sig fra de belastninger, der følger med øget ansvar," siger undersøgelsens chefforsker, Jennifer Lerner, der er professor på Harvard Kennedy School.

Normalt ser man lederskab som krævende – og med krav følger risikoen for stress. Sådan er det også, men har man selv kontrol, kan man i høj grad modstå stressen ved jobbet.

Frokost når du selv vil

Forskerne peger på, at chefens ret til selv at bestemme, hvornår hun spiser sin frokost, hvornår hun går hjem fra arbejde og i det hele taget hvad hun laver, giver en følelse af selv at kontrollere.

Men det betyder ikke, at du som ikke-leder er helt prisgivet og ikke har mulighed for at påvirke dit stressniveau.

Meditation, jævnlig motion og åndedrætsøvelser kan afhjælpe stress. Samtaleterapi kan også gavne. Her kan du ændre din holdning til jobbet, til dine kollegaer og til chefen.

"Hvis du konstant tænker, at din chef er en slavepisker, så bidrager det til din stress, siger Curtis Reisinger, der er direktør i Employee Assistance Program ved North Shore-Long Island Jewish Health System i New York.

Du bør være opmærksom på bl.a. disse advarselstegn på stress:

 • Hurtige hjerteslag
 • Højt blodtryk
 • Mange forkølelser og anden sygdom
 • Søvnproblemer

Bo Netterstrøm er overlæge og leder af Arbejdsmedicinsk Klinik på Hillerød Sygehus og har skrevet doktordisputats om stress og hjertesygdomme.

Han nævner også manglende kontrol som en af de største årsager til stress. Han har i en artikel bl.a. skrevet følgende:

"Ved kontrol eller indflydelse i arbejdet forstås, at den ansatte har indflydelse på, hvordan arbejdet tilrettelægges, på placering af pauser, på valget af redskaber og metoder, på indretning af arbejdsstedet, på arbejdsgruppens sammensætning osv.

Jo højere indflydelse man har, jo bedre muligheder har man for at tackle belastninger på en hensigtsmæssig måde," skriver han.

Flere sygedage

En anden vigtig factor for, om du bliver stresset eller ej, er om du kan lide dit arbejde. Det giver som hovedregel ikke stress at gøre noget du nyder, og modsat gælder det, hvis du ikke føler dig værdsat eller du får for lidt i løn.

10 råd mod stress

Husk at disse råd lyder banale, men hvis du har stress, eller tendens til det, og ønsker at gøre noget ved det, så skal de tages alvorligt. Det kan kræve store ændringer i din hverdag, skriver organisationen Lederen om følgende råd

 1. Lær dine stress-symptomer at kende
 2. Find ud af, hvad det er, der stresser dig - familie, arbejde, økonomi, krav til dig selv
 3. Prøv at ændre på det
 4. Prøv at lade være med at stresse over småting, ting du alligevel glemmer snart
 5. Lad være med at tage sorgerne på forskud – det sker måske alligevel aldrig
 6. Accepter det uundgåelige
 7. Kompenser på andre områder – hvis du har det dårligt på jobbet, sørg for at have det godt med vennerne og familien. Eller omvendt
 8. Tag imod omsorg – det er godt at kunne læsse af
 9. Vær realistisk når du sætter dine mål
 10. Få kontrol over livet – prøv at ændre det, der kan ændres og accepter det, der ikke kan. Tænk positivt og værdsæt de gode ting i livet.

Kilde: Lederne

Jo højere du rykker op ad rangstigen, jo mere belønning får du, jo flere frynsegoder og højere løn, så selvom chefens indsats er større, får han eller hun til gengæld også mere belønning og føler sig derved også bedre tilpas med arbejdet.

Stress fører til flere sygedage og mindre produktivitet. Men hvis du som medarbejder får mere styr på dit arbejde, hvilket for eksempel kan opnås ved flextid eller andre fleksible ordninger, får du også mere følelse af kontrol.

"Fleksibilitet øger følelsen af kontrol," siger forskerne.

Vigtigste årsager til arbejdsrelateret stress

Det er individuelt, hvad der stresser os, men Videnscenter for Arbejdsmiljø peger på, at netop følelsen af kontrol hører til en af de fire faktorer, der i særlig grad påvirker risikoen for stress.
Centret skriver sådan her om sammenhængen mellem følelsen af at have kontrol og stress:

-Når vi har indflydelse på vores situation, kan vi bedre håndtere stress. Oplevelsen af kontrol er nemlig vigtig for, at vi føler os trygge. Af samme årsag anser de fleste det for farligere at flyve end at sidde bag rattet i sin bil, hvor man føler, at man har kontrol over situationen.

På en arbejdsplads kan følelsen af kontrol handle om, at man har indflydelse på sit arbejde, og at man oplever at have styr på det.
Det kan også handle om, at man har de kompetencer, der skal til for at løse arbejdsopgaverne.

Øvrige faktorer er ifølge centret:

Følelsen af forudsigelighed, social opbakning fra kolleger og ledelse samt følelsen af at tingene går i den rigtige retning og stimulation.

Del denne artikel med dine venner
Hvad synes du?